GDPR

Vážení obchodní partneři,

jsme povinni chránit Vaše osobní údaje a bereme tuto povinnost velice vážně. Zasíláme Vám proto informace o zpracování osobních údajů, které jsme připravili s ohledem na nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Na základě těchto informací si můžete udělat představu o tom, proč shromažďujeme Vaše osobní údaje a jakým způsobem je dále zpracováváme.

Konkrétně zpracováváme tyto kategorie osobních údajů: identifikační údaje fyzických osob (jméno a příjmení, datum narození nebo IČ, adresa pobytu nebo sídla), kontaktní údaje Vaše nebo Vašich zástupců (korespondenční adresa, emailová adresa, telefonní číslo).

Osobní údaje shromažďujeme a využíváme v souladu s GDPR a platnými a účinnými právními předpisy, a to zejména tam, kde je to nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, nebo tam, kde nám to ukládá závazný právní předpis, např. v souvislosti s povinností úschovy účetních záznamů. Dále Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, ale vždy jen v minimálním nutném rozsahu, pokud to odůvodňuje náš tzv. oprávněný zájem, jmenovitě pro efektivnější komunikaci s Vámi a pro navazování, udržování a prohloubení obchodních vztahů.

Jako záruku dodržování našich závazků jsme zároveň zabezpečili, že osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zákonem, transparentně, korektně a pouze v nezbytném rozsahu. Zároveň Vám zaručujeme, že v rámci našeho zpracování osobních údajů nedochází k jejich předání do třetích zemí mimo území Evropské unie či do mezinárodních organizací. Dále Vás ubezpečujeme, že při zpracování osobních údajů neprovádíme automatizované rozhodování ani profilování.

Konečně, pokud budete chtít uplatnit svá práva zakotvená v nařízení GDPR, tedy například právo na kopii všech Vašich osobních údajů, které zpracováváme, právo na opravu a doplnění neúplných osobních údajů, tzv. právo být zapomenut (tj. právo na výmaz údajů při splnění určitých podmínek) nebo právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů prováděnému na základě oprávněného zájmu, neváhejte se na nás obrátit.

Věříme, že těmito pravidly ochrany osobních údajů při poskytování našich služeb jsme Vám ozřejmili, pro jaké účely a v jaké formě zpracováváme Vaše osobní údaje. V případě nejasností nebo v jakékoli věci související se zpracováním a ochranou osobních údajů nás můžete kontaktovat na naší adrese uvedené v hlavičce tohoto dopisu, na emailové adrese info@discovery-group.cz nebo na telefonním čísle +420 224 817 692.Pro podrobné nastavení cookies klikněte zde.